.357.sk - KONTAKT (NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ)


KTO SME?Športovo-strelecký klub .357, o. z.
Štefanov 231 (345)
90645 Štefanov
Slovenská republikaPrávna forma: občianske združenie
IČO: 42 293 448
DIČ: 202 377 9065


Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK6875000000004031311838
SWIFT: CEKOSKBX


 • PREDSEDA
 • PODPREDSEDA
 • POKLADNÍK
PREDSEDA

MICHAL VIZVÁRY
Štefanov 231, 906 45 Štefanov
Mobil: +421 903 012 223
E-mail: michal.vizvary@357.sk

PODPREDSEDA

Mgr. JOZEF ŠUSTER
Štefanov 345, 906 45 Štefanov
Mobil: +421 915 149 577
E-mail: jozef.suster@357.sk

POKLADNÍK

JOZEF ŠUSTER st.
Štefanov 341, 906 45 Štefanov
Mobil: +421 907 782 964

KONTAKTNÝ FORMULÁR:


  Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ Športovo-strelecký klub .357, o. z., Štefanov 231, 90645 Štefanov, IČO:42293448, DIČ:2023779065, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
  Zásady ochrany osobných údajov  FAQ

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  • 1. Môžem sa stať členom združenia aj keď nevlastním zbrojný preukaz?
  • 2. Akým spôsobom môžem uhradiť členský príspevok?
  • 3. Ak by som na vlastnú žiadosť ukončil členstvo v združení počas klubovej sezóny, bude mi adekvátna časť členského poplatku vrátená naspäť?
  • 4. Môžem ako „klubák“ na štandardnú klubovú strelnicu priviesť aj ďalšiu osobu/osoby, prípadne návštevu „neklubáka/kov“?
  • 5. Kedy môžem ako „klubák“ priviesť na strelnicu svojho rodinného príslušníka, priateľa, priateľku prípadne dieťa?
  • 6. Musím sa na klubovú strelnicu ako člen vopred nahlasovať? Prípadne môžem ako „klubák“ prísť ktorýkoľvek deň na strelnicu?
  • 7. Zapožičiava združenie strelné zbrane alebo poskytuje strelivo na klubových strelniciach?
  • 8. Môžem si ako „klubák“ priniesť na klubovú strelnicu vlastný terč?
  • 9. Aká je platnosť členského príspevku a koľko trvá klubová sezóna?
  • 10. Akým spôsobom je možné uplatniť prípadné zľavy u partnerov združenia?
  • 11. Ak sa do združenia zaregistruje manžel s manželkou ( t. j. manželský pár), má nejaké výhody?
  1. Môžem sa stať členom združenia aj keď nevlastním zbrojný preukaz?

  Áno môžeš (viď STANOVY ZDRUŽENIA), avšak musíš rátať s určitými obmedzeniami. Odporúčame preto záujemcom, aby sa o získanie zbrojného preukazu pokúsili a mohli tak následne využívať členstvo v združení naplno.

  2. Akým spôsobom môžem uhradiť členský príspevok?

  Uprednostňujeme úhradu členského poplatku elektronicky na bankový účet združenia, avšak po dohode s pokladníkom združenia je možné uhradiť členský poplatok aj osobne v hotovosti (o čom združenie vystaví potvrdenie).

  3. Ak by som na vlastnú žiadosť ukončil členstvo v združení počas klubovej sezóny, bude mi adekvátna časť členského poplatku vrátená naspäť?

  Nie, združenie členský poplatok ani jeho teoretickú zostatkovú hodnotu nevracia.

  4. Môžem ako „klubák“ na štandardnú klubovú strelnicu priviesť aj ďalšiu osobu/osoby, prípadne návštevu „neklubáka/kov“?

  Nie, na štandardnú klubovú strelnicu nemá prístup žiadny doprovod návšteva ani pozorovateľ. Každá takáto osoba je z klubovej strelnice vykázaná. Jedinú výnimku tvorí záujemca o členstvo v združení, avšak dopredu ohlásená niektorému zo štatutárov združenia (samozrejmosťou je proces podania prihlášky).

  5. Kedy môžem ako „klubák“ priviesť na strelnicu svojho rodinného príslušníka, priateľa, priateľku prípadne dieťa?

  Raz ročne združenie pravidelne usporadúva tzv. „gulášovú strelnicu“, na ktorú je možné za vopred stanovených podmienok priviesť aj najbližších rodinných príslušníkov (t. j. – manžel/manželka, priateľ/priateľka, druh/družka, dieťa/deti – také ktorého/ktorých ste zákonný zástupca. Podmienky závisia od programu „gulášovej strelnice“.

  6. Musím sa na klubovú strelnicu ako člen vopred nahlasovať? Prípadne môžem ako „klubák“ prísť ktorýkoľvek deň na strelnicu?

  Nie, termíny štandardných klubových strelníc sú pevne dané na celý rok a člen sa nemusí nikde nahlasovať. Prípadné zmeny v termínoch sa včas oznámia elektronickou poštou. Výnimku tvorí len „gulášová strelnica“ a klubová strelnica, kedy organizuje alebo spoluorganizuje naše združenie súťaž. Mimo stanovených termínov združenie strelnicu nezabezpečuje.

  7. Zapožičiava združenie strelné zbrane alebo poskytuje strelivo na klubových strelniciach?

  Nie, združenie nezabezpečuje strelné zbrane ani strelivo. Zapožičiavanie legálne držaných strelných zbraní a streliva do nich medzi členmi je však dovolené (na individuálnej dohode medzi členmi).

  8. Môžem si ako „klubák“ priniesť na klubovú strelnicu vlastný terč?

  Samozrejme áno. V prípade, že za určitých vopred stanovených podmienok používania „klubák“ prenechá terč aj ostatným členom, môže na uschovanie využiť úložný priestor združenia. V opačnom prípade si ho musí zobrať zo sebou.

  9. Aká je platnosť členského príspevku a koľko trvá klubová sezóna?

  Členský príspevok je platný vždy na jeden „kalendárny“ rok, bez ohľadu na to, v ktorej časti prebiehajúceho kalendárneho roka sa žiadateľ stane členom. Od 1. 11. daného roku registrujeme členov na nadchádzajúci rok. Klubová sezóna je totožná s dĺžkou kalendárneho roka t. j. od 1. 1. do 31. 12. daného roka.

  10. Akým spôsobom je možné uplatniť prípadné zľavy u partnerov združenia?

  Člen potrebuje mať pre uplatnenie zľavy platný klubový preukaz, ktorým sa preukáže buď osobne pri kúpe tovaru, alebo ho preskenovaný/odfotený zašle predajcovi.

  11. Ak sa do združenia zaregistruje manžel s manželkou ( t. j. manželský pár), má nejaké výhody?

  Samozrejme rešpektujeme, keď chce pár v dnešnej uponáhľanej dobe tráviť čas spolu aj pri takýchto aktivitách, preto sme pre tieto prípady pripravili 30 % zľavu z členského poplatku pre manželku. V prípade, že sa manželka registruje neskôr a momentálne nie sú voľné miesta, hneď ako sa miesto uvoľní, má prednostné právo na registráciu v združení.